Cimetière de Clermont-de-l’Oise : « Le Silence et la Liberté » (Stilte en Vrijdheid) ( 1/2 )

Beschouwing over het project in de "Courrier Picard" (krant).

"Dit monument zal worden gebouwd op de begraafplaats van Clermont-de-l'Oise ter nagedachtenis aan de patiënten (ongeveer drieduizend) die stierven tijdens de Tweede Wereldoorlog in het grootste psychiatrische ziekenhuis in Frankrijk.

De voorzieningen waren er slechter dan voor de rest van de Franse bevolking. De patiënten werden ook beroofd van zorg vanwege de oorlog, maar vooral omdat de Nazi politiek geestelijk gestoorden wilde uitroeien.

De burgemeester André Ventomme wilde hulde brengen aan deze mensen en verzekeren dat ze niet geschrapt zouden worden uit de geschiedenis, en vertrouwde Guidi, die gedurende vele jaren inwoner van de stad was, het ontwerp en de bouw van dit kunstwerk toe: twee diagonaal tegen elkaar staande muren van 2,5 meter hoog en 3,5 meter lang, muren met een gebeeldhouwde bronzen vogel als symbool voor de ontoegankelijke vrijheid ".

« Le Silence et la Liberté « (Stilte en Vrijheid) ( de restauratie is gepland voor de lente van 2013 )

Guidi