« Het leven overwint » - brons ( 2/5 )

Als een echt bezwering, drukt dit werk met de genereuze schouders en hals, een triomfantelijke sensualiteit uit, een ontroerend antwoord van de man en de kunstenaar op de dramatische ervaring die zijn ‘muze’ moest doorstaan. Een uitdaging maar ook een ware ontkenning.

(Le Courrier Picard - dagblad-)

[ zie gedicht op volgende bladzijde ]

Guidi